En Enklere Hverdag
DIGGIPAY Alt du trenger for enkle kontantløse betalinger

DiggiPay er den mest brukervennlige betalingsløsningen som erstatter kontanter, bank- og kredittkort. Om behovet er en betalingsløsning til skolekantinen, idrettsarrangementet, speiderleiren eller til de største festivaler og konserter, vil DiggiPay løse behovet. Med DiggiPay kan brukerne enkelt foreta betalinger med mobilen, kort eller armbånd- og alt administreres via én konto. Les mer om DiggiPay for skolekantiner i vår elektroniske brosjyre.

DiggiPay er en kontantløs betalingsløsning for e-penger tilknyttet en brukerkonto. Ved registrering i DiggiPay opprettes en brukerkonto med e-penger og påfylling av konto kan gjøres med Visa, Mastercard eller Vipps. Som registrert bruker betaler man med mobilapplikasjonen, RFID kort eller armbånd tilknyttet brukerkontoen. E-penger administreres via brukerens DiggiPay konto ved å fylle på ønsket beløp til egen e-penge konto, refundering tilbake til egen bankkonto, foreta straksoverføring til andre DiggiPay brukere, og se oversikt over egne transaksjoner og forbruk. DiggiPay betalingsløsningen benyttes blant annet av skole -og bedriftskantiner og forskjellige typer arrangementer og festivaler rundt om i landet.

Espos Norge AS innehar en konsesjon som et E-pengeforetak fra Finanstilsynet for utstedelse av e-penger.